İlkokul

İlkokul

İlkokul

Yapılandırıcı öğrenme kuramını temel alan, tam öğrenme ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli'ni uygulayan sistemimizde, öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen beceriler; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme, bilgi becerilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerileri olarak ele alınır. Değerlerimizle bütünlük taşıyan eğitim ve öğretim modelimizde, öğrencinin tam donanımlı fiziksel koşullarda, Türk ve yabancı öğretim kadrosuyla birey olarak yetiştirilmesi sağlanır. Bireyin akademik, sanatsal ve sosyal yönlerini ortaya çıkarmasına imkan veren olanakların tümüne sahip olan Kütahya İSTEK Okulları'nda yapılandırıcı yaklaşım her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır. Ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı çağdaş öğretim programlarından, proje üretimi, tam öğrenme, interaktif eğitim, eğitici drama, disiplinler arası işbirliği, araştırma teknikleri bütün dersler için kullanılır. Akademik yapılanmanın yanı sıra yoğun bir etkinlik programı dahilinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, okul programları içinde veya dışında ders programlarını tamamlayıcı, geliştirici ve özgürce seçilebilen farklı etkinlikler sunulmaktadır. Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve bilgilerin pekiştirilerek kalıcı hâle gelmesi, grubun öğrenmeye hazır olabilmesi, eğitim ortamının düzenlenmesi ile paraleldir.

Yabancı Dil Öğrenimi

1.sınıfta Crossroads adını verdiğimiz iki dilli bir program uygulanmaktadır. Bu program ile öğrencilerin doğal ortamda İngilizce ile etkileşimlerinin artması ve bu dili bir iletişim aracı olarak görmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin bu iki dilli programa ek olarak İngilizce dersleri de mevcuttur. 1. sınıf İngilizce programı 24 saate yayılmaktadır. 1.Sınıftan itibaren tüm sınıflarda İngilizce dil dersleri; Türk ve Anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından en modern yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Almanca dersi 2. Sınıftan itibaren öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak sunulmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi koruyucu ve önleyici bir birim olma misyonu ile sadece ihtiyacı olduğu düşünülen değil tüm öğrenci ve velilere yönelik

çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm veliler ile bireysel görüşmeler yapılmakta ve bu görüşmeler sonucunda ihtiyaç analizi yaparak veli eğitimleri düzenlemektedir. Çeşitli test ve envanterler kullanarak ve sınıf gözlemleri ile öğrencileri yakından tanınmakta ve gerekli görülen konularda bireysel ya da grup çalışmaları yapılmaktadır.